vvp

Bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới (bản mẫu)

Chủ nhật - 22/08/2021 23:33
Năm học mới sắp bắt đầu, tình hình chung cả nước là nhiều PH chưa mua được sách cho con em mình, VPP Tâm Phúc sưu tầm và tổng hợp 3 bộ sách mới để quý PH dùng tạm trong khi chờ mua sách bản in.
Bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới (bản mẫu)
1. BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
cd1

1. Môn Toán

Toán lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Toán 1. Tải về: tv1

2. Môn Tiếng Việt:

Tiếng Việt 1 tập 1. Tải về: tv1
Tiếng Việt 1 tập 2. Tải về: tv1
Sách giáo viên Tiếng việt 1 tập 1. Tải về: tv1
Sách giáo viên Tiếng việt 1 tập 2. Tải về: tv1

3. Môn Tập Viết:

Tập viết 1 tập 1. Đang cập nhật ...
Tập viết 1 tập 2. Đang cập nhật ...

4. Môn Tiếng Anh:

Tiếng Anh 1: Sách học sinh. Tải về: tv1
Tiếng Anh 1: Sách bài tập. Đang cập nhật ...
Tiếng Anh 1: Sách giáo viên. Đang cập nhật ...

5. Môn Tự nhiên và Xã hội:

Tự nhiên và xã hội lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Tự nhiên và xã hội lớp 1. Tải về: tv1

6. Môn Đạo đức:

Đạo đức lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Đạo đức lớp 1. Tải về: tv1

7. Môn Hoạt động trải nghiệm:

Hoạt động trải nghiệm lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Hoạt động trải nghiệm lớp 1. Tải về: tv1

8. Môn Mĩ thuật:

Mĩ thuật lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Mĩ thuật lớp 1. Tải về: tv1

9. Môn Giáo dục thể chất:

Giáo dục thể chất lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Giáo dục thể chất lớp 1. Tải về: tv1

10. Môn Âm nhạc:

Âm nhạc lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Âm nhạc lớp 1. Tải về: tv1

 

 

 2. BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

ctst

1. Môn Toán

Toán lớp 1. Tải về: tv1
Vở bài tập Toán lớp 1 tập 1. Tải về: tv1
Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2. Tải về: tv1
Sách GV Toán 1. Tải về: tv1

2. Môn Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 1 tập 1. Tải về: tv1
Tiếng Việt lớp 1 tập 2. Tải về: tv1
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1. Tải về: tv1
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 2. Tải về: tv1
Sách GV Tiếng Việt 1 tập 1. Tải về: tv1
Sách GV Tiếng Việt 1 tập 2. Tải về: tv1

3. Môn Tập Viết:

Tập viết 1 tập 1. Tải về: tv1
Tập viết 1 tập 2. Tải về: tv1

4. Môn Tiếng Anh:

Tiếng Anh 1: Sách học sinh. Tải về: tv1
Tiếng Anh 1: Sách bài tập. Tải về: tv1
Tiếng Anh 1: Sách giáo viên. Tải về: tv1

5. Môn Tự nhiên và Xã hội:

Tự nhiên và xã hội lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Tự nhiên và xã hội lớp 1. Tải về: tv1

6. Môn Đạo đức:

Đạo đức lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Đạo đức lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Đạo đức lớp 1. Tải về: tv1

7. Môn Hoạt động trải nghiệm:

Hoạt động trải nghiệm lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Hoạt động trải nghiệm lớp 1. Tải về: tv1

8. Môn Mĩ thuật:

Mĩ thuật lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Mĩ thuật lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Mĩ thuật lớp 1. Tải về: tv1

9. Môn Giáo dục thể chất:

Giáo dục thể chất lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Giáo dục thể chất lớp 1. Tải về: tv1

10. Môn Âm nhạc:

Âm nhạc lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Âm nhạc lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Âm nhạc lớp 1. Tải về: tv1

3. BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

kntt

1. Môn Toán

Toán lớp 1 tập 1. Tải về: tv1
Toán lớp 1 tập 2. Tải về: tv1
Vở bài tập Toán lớp 1 tập 1. Tải về: tv1
Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2. Tải về: tv1
Sách GV Toán 1. Tải về: tv1

2. Môn Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 1 tập 1. Tải về: tv1
Tiếng Việt lớp 1 tập 2. Tải về: tv1
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1. Tải về: tv1
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 2. Tải về: tv1
Sách GV Tiếng Việt 1 tập 1. Tải về: tv1
Sách GV Tiếng Việt 1 tập 2. Tải về: tv1

3. Môn Tập Viết:

Tập viết 1 tập 1. Tải về: tv1
Tập viết 1 tập 2. Đang cập nhật ...

4. Môn Tiếng Anh:

Tiếng Anh 1: Sách học sinh. Tải về: tv1
Tiếng Anh 1: Sách bài tập. Tải về: tv1
Tiếng Anh 1: Sách giáo viên. Tải về: tv1

5. Môn Tự nhiên và Xã hội:

Tự nhiên và xã hội lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Tự nhiên và xã hội lớp 1. Tải về: tv1

6. Môn Đạo đức:

Đạo đức lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Đạo đức lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Đạo đức lớp 1. Tải về: tv1

7. Môn Hoạt động trải nghiệm:

Hoạt động trải nghiệm lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Hoạt động trải nghiệm lớp 1. Tải về: tv1

8. Môn Mĩ thuật:

Mĩ thuật lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Mĩ thuật lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Mĩ thuật lớp 1. Tải về: tv1

9. Môn Giáo dục thể chất:

Giáo dục thể chất lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Giáo dục thể chất lớp 1. Tải về: tv1

10. Môn Âm nhạc:

Âm nhạc lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Âm nhạc lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Âm nhạc lớp 1. Tải về: tv1


4. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SGD BÌNH DƯƠNG CHỌN ĐƯA VÀ GIẢNG DẠY
 

1BD

1. Môn Toán (CD)

Toán lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Toán 1. Tải về: tv1

2. Môn Tiếng Việt (KNTT):

Tiếng Việt lớp 1 tập 1. Tải về: tv1
Tiếng Việt lớp 1 tập 2. Tải về: tv1
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1. Tải về: tv1
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 2. Tải về: tv1
Sách GV Tiếng Việt 1 tập 1. Tải về: tv1
Sách GV Tiếng Việt 1 tập 2. Tải về: tv1

3. Môn Tập Viết (KNTT):

Tập viết 1 tập 1. Tải về: tv1
Tập viết 1 tập 2. Đang cập nhật ...

4. Môn Tiếng Anh (CTST):

Tiếng Anh 1: Sách học sinh. Tải về: tv1
Tiếng Anh 1: Sách bài tập. Tải về: tv1
Tiếng Anh 1: Sách giáo viên. Tải về: tv1
 

5. Môn Tự nhiên và Xã hội (KNTT):

Tự nhiên và xã hội lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Tự nhiên và xã hội lớp 1. Tải về: tv1

6. Môn Đạo đức (KNTT):

Đạo đức lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Đạo đức lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Đạo đức lớp 1. Tải về: tv1

7. Môn Hoạt động trải nghiệm (CTST):

Hoạt động trải nghiệm lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Hoạt động trải nghiệm lớp 1. Tải về: tv1

8. Môn Mĩ thuật (CTST):

Mĩ thuật lớp 1 . Tải về: tv1
Vở bài tập Mĩ thuật lớp 1. Tải về: tv1
Sách GV Mĩ thuật lớp 1. Tải về: tv1

9. Môn Giáo dục thể chất (CD):

Giáo dục thể chất lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Giáo dục thể chất lớp 1. Tải về: tv1

10. Môn Âm nhạc (CD):

Âm nhạc lớp 1 . Tải về: tv1
Sách GV Âm nhạc lớp 1. Tải về: tv1

Xem thêm bộ SGK lớp:


Tuyên bố : tất cả dữ liệu được sưu tập từ Internet, nếu có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại
xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được gỡ bỏ. ĐT: 0983734349.
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc pk phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây